ભાવ આપવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભાવ આપવો

  • 1

    માન કે મહત્ત્વ આપવું.