ભાવ આવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભાવ આવવો

  • 1

    સારી કિંમત મળવી.

  • 2

    હેત આવવું.