ભાવ ઊછળવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભાવ ઊછળવા

  • 1

    ભાવ વધી-ચડી જવા.