ભાવ ઊતરવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભાવ ઊતરવા

  • 1

    ભાવ ઘટી જવા.

  • 2

    હેત ઘટવું.