ભાવે કભાવે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભાવે કભાવે

  • 1

    મનથી કે ના-મનથી.