ભાવ ખાવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભાવ ખાવો

  • 1

    માન કે મહત્ત્વ માગવું.

  • 2

    નફો ખાઈને વેચવું.