ભાવ ચડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભાવ ચડવો

  • 1

    ભાવમાં-કિંમતમાં વધારો થવો.