ભાવ થવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભાવ થવો

  • 1

    ઇચ્છા થવી.

  • 2

    લાગણી થવી; હેત આવવું.