ભાવ લેવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભાવ લેવો

  • 1

    કિંમત લેવી.

  • 2

    કિંમત પૂછવી.

  • 3

    મન પારખવું.