ભિન્નરુચિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભિન્નરુચિ

વિશેષણ

  • 1

    જુદી રુચિવાળું.