ભિલામો મારવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભિલામો મારવો

  • 1

    ભિલામાંનું તેલ કાઢવું.

  • 2

    ભિલામાનું તેલ ચોપડવું.