ભીના ઘઉં દળવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભીના ઘઉં દળવા

  • 1

    બદલાના પ્રમાણમાં સખત વૈતરું કરવું.