ભૂતયોનિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભૂતયોનિ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ભૂતપ્રેતની જાતિ.

  • 2

    ભૂતમાત્રનું ઉત્પત્તિસ્થાન.