ભોગૈશ્વર્યપ્રસક્ત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભોગૈશ્વર્યપ્રસક્ત

વિશેષણ

  • 1

    ભોગ અને ઐશ્વર્ય મેળવવામાં આસક્ત.