ભોગ પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભોગ પડવું

  • 1

    -ની માલકી-ભોગવટા હેઠળ જવું.