ભોજનવ્યવસ્થા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભોજનવ્યવસ્થા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    જમવા માટેની કે જમણ અંગેની ગોઠવણ.