ભોંઠપ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભોંઠપ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    શરમ; શરમિંદાપણું; નીચાજોણું.

ભોઠપ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભોઠપ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ભોંઠપ; શરમ; શરમિંદાપણું; નીચાજોણું.