ગુજરાતી

માં ભોઠપની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ભોઠપ1ભોંઠપ2

ભોઠપ1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ભોંઠપ; શરમ; શરમિંદાપણું; નીચાજોણું.

ગુજરાતી

માં ભોઠપની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ભોઠપ1ભોંઠપ2

ભોંઠપ2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    શરમ; શરમિંદાપણું; નીચાજોણું.