ભોપાળું કાઢવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભોપાળું કાઢવું

  • 1

    એવું કરવું જેથી પોલ કે ઢોંગ પકડાઈ જાય.