ભોંયમાં પેસતું જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભોંયમાં પેસતું જવું

  • 1

    ઠીંગણું રહેવું; ઉંમર વધવા છતાં ઊંચું ન વધવું.