ભોંયરામાં રાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભોંયરામાં રાખવું

  • 1

    અત્યન્ત ગુપ્ત રાખવું-સંતાડી રાખવું.