ભોંય આવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભોંય આવવી

  • 1

    નવી ચામડી આવવી; રૂઝ આવવી.