ભોંય નંખાવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભોંય નંખાવું

  • 1

    મરવા પડવું.

  • 2

    બહુ ભૂખ લાગવી.