ભોંય નાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભોંય નાખવું

  • 1

    મરનારને ચોકે ઉતારવો.

ભોંયે નાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભોંયે નાખવું

  • 1

    ચોકે ઉતારવું; મરવાની તૈયારી હોવી.