ગુજરાતી

માં ભોંય નાખવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ભોંય નાખવું1ભોંયે નાખવું2

ભોંય નાખવું1

  • 1

    મરનારને ચોકે ઉતારવો.

ગુજરાતી

માં ભોંય નાખવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ભોંય નાખવું1ભોંયે નાખવું2

ભોંયે નાખવું2

  • 1

    ચોકે ઉતારવું; મરવાની તૈયારી હોવી.