ભોંયે પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભોંયે પડવું

  • 1

    મરવાની તૈયારી પર હોવું; થાકને લીધે જમીન ઉપર લાંબા થઈ સૂઈ રહેવું.