ભોંય પર પગે ન મૂકવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભોંય પર પગે ન મૂકવો

  • 1

    ગર્વ કે મિજાજનો પાર ન હોવો.