ભોંય પર બરાબર કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભોંય પર બરાબર કરવું

  • 1

    મારી મારીને સુવાડી દેવું.

  • 2

    જમીનદોસ્ત કરવું.