ભોંય સૂંઘવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભોંય સૂંઘવી

  • 1

    મરવાની અણી પર આવવું.