ભોરંભર મૂકવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભોરંભર મૂકવું

  • 1

    પૈસા ઉડાવી દેવા; વાપરી દેવું.