ભોં માપવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ભોં માપવી

  • 1

    જમીન પર પડી જવું.