ગુજરાતી

માં ની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: 12

મેં1

સર્વનામ​

 • 1

  'હું'નું ત્રીજી વિભક્તિનું એકવચન.

 • 2

  +માં (સાતમી વિભક્તિનો પ્રત્યય).

ગુજરાતી

માં ની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: 12

મે2

પુંલિંગ

 • 1

  ઈસ્વી સનનો પાંચમો મહિનો.

મૂળ

इं.

ગુજરાતી

માં ની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: 12

પુંલિંગ

 • 1

  પ વર્ગનો અનુનાસિક.

ગુજરાતી

માં ની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: 12

પુંલિંગ

 • 1

  સંગીતના મધ્યમ સ્વરનો સંકેત.

ગુજરાતી

માં ની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: 12

અવ્યય

 • 1

  મા; નહિ.