મૂઈ ભેંસના મોટા ડોળા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મૂઈ ભેંસના મોટા ડોળા

  • 1

    મરણ બાદ માન કીર્તિ વધારે બોલાવી તે.