મુક્કમલ આઝાદી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મુક્કમલ આઝાદી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    પૂર્ણ સ્વાતંત્ર્ય.