મુકમ્મિલ આઝાદી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મુકમ્મિલ આઝાદી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    પૂર્ણ સ્વાતંત્ર્ય.