મુકામ ઉઠાવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મુકામ ઉઠાવવો

  • 1

    બીજી જગાએ જવા મુકામની જગા હોય તે ખાલી કરવી.