મુકામ ઉપાડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મુકામ ઉપાડવો

  • 1

    મુકામ એક જગાએથી બીજે લઇ જવો.