મુકામ નાખવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મુકામ નાખવો

  • 1

    પડાવ નાખવો; ઉતારો કરવો.