મૂકી છાંડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મૂકી છાંડવું

  • 1

    રાખી મૂકવું.