ગુજરાતી

માં મકોડોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મકોડો1મંકોડો2

મકોડો1

પુંલિંગ

મૂળ

दे. मक्कोड; हिं. मकोडा; म. माकोडा

ગુજરાતી

માં મકોડોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મકોડો1મંકોડો2

મંકોડો2

પુંલિંગ

  • 1

    એક જંતું.

  • 2

    કેડનો અંકોડો.

મૂળ

दे. मक्कोड