ગુજરાતી

માં મુખજબાનીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મુખજબાની1મુખજુબાની2

મુખજબાની1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    મોઢાની સાક્ષી.

ગુજરાતી

માં મુખજબાનીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મુખજબાની1મુખજુબાની2

મુખજુબાની2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    મોઢાની સાક્ષી.