મુખત્યારી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મુખત્યારી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    સદર પરવાનગી; કુલ સત્તા (મુખત્યારી આપવી, મુખત્યારી લખી આપવી).