મુખ્યત્વે કરીને ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મુખ્યત્વે કરીને

અવ્યય

  • 1

    વિશેષે કરીને; ઘણું કરીને.