ગુજરાતી માં મગની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

મગ1મગ2મગ3

મંગ1

પુંલિંગ

 • 1

  ડુંગરો; ટેકરો.

મૂળ

સર૰ सं. मङग=વહાણનો કૂવાસ્તંભ; જુઓ મગરી

ગુજરાતી માં મગની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

મગ1મગ2મગ3

મૂંગું2

વિશેષણ

 • 1

  મૂગું બોલી ન શકે તેવું; અવાચક.

 • 2

  શાંત.

ગુજરાતી માં મગની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

મગ1મગ2મગ3

મૂગું3

વિશેષણ

 • 1

  બોલી ન શકે તેવું; અવાચક.

 • 2

  શાંત.

મૂળ

सं. मूक

ગુજરાતી માં મગની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

મગ1મગ2મગ3

મૃગ

પુંલિંગ

 • 1

  પશુ.

 • 2

  હરણ.

મૂળ

सं.

નપુંસક લિંગ

 • 1

  મૃગશીર્ષ; પાંચમું નક્ષત્ર.

ગુજરાતી માં મગની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

મગ1મગ2મગ3

મગ

પુંલિંગ

 • 1

  મોટો કપ.

મૂળ

इं.

ગુજરાતી માં મગની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

મગ1મગ2મગ3

મગ

પુંલિંગ

 • 1

  એક કઠોળ.

મૂળ

प्रा. मुग (सं. मुद्ग)

ગુજરાતી માં મગની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

મગ1મગ2મગ3

મગ

પુંલિંગ

પદ્યમાં વપરાતો
 • 1

  પદ્યમાં વપરાતો માર્ગ.

ગુજરાતી માં મગની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

મગ1મગ2મગ3

મગ

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  બાજુ; તરફ.

ગુજરાતી માં મગની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

મગ1મગ2મગ3

મગ

અવ્યય

 • 1

  ભણી; તરફ.