મગજનો ખીમો કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મગજનો ખીમો કરવો

  • 1

    મગજને ખૂબ ત્રાસ આપવો; ભારે મગજમારી કરવી.