મગજનું ચસકેલું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મગજનું ચસકેલું

  • 1

    ગાંડુ.