મગજનું ફાટેલું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મગજનું ફાટેલું

  • 1

    ઉચ્છૃંખલ; ભારે મિજાજી.