મગજનું માખણ કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મગજનું માખણ કરવું

  • 1

    મગજને ખૂબ ત્રાસ આપવો; ભારે મગજમારી કરવી.