મગજમાંથી ખસવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મગજમાંથી ખસવું

  • 1

    ભૂલવું કે ભૂલાવું.