મગજમાં આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મગજમાં આવવું

  • 1

    ધ્યાનમાં આવવું; સમજાવું.