મગજમાં ઊતરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મગજમાં ઊતરવું

  • 1

    ધ્યાનમાં આવવું; સમજાવું.