મગજમાં ઠસવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મગજમાં ઠસવું

  • 1

    બરાબર ધ્યાનમાં આવવું-વસી જવું.